Lesreglement en privacyvoorwaarden

 • Een lesuur duurt 50 minuten.
 • Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.
 • De lessen worden gegeven volgens vastgestelde data. Deze data kunt u vinden in de PLANMYSPORT APP na inloggen met uw persoonlijke toegangscode.
 • De inhaallessen worden gewoonlijk aangeboden in de weken aansluitend op de laatste regulier lesweek. Zonodig kan in overleg tussen train(st)er en cursisten gekozen worden voor een andere datum, bijvoorbeeld in een schoolvakantie, en afwijkende lesdag of lestijd.
 • Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de train(st)er besluiten tot een alternatieve lesvorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
 • Als de baan onspeelbaar is, kan de les worden afgelast. De eerste les zal worden ingehaald, de tweede afgelaste les niet, de derde les wordt wel ingehaald, de vierde niet en zo voort.
 • Indien een les is begonnen, telt hij altijd als gegeven les, ook al wordt hij afgebroken om welke reden dan ook.
 • We doen ons best zoveel mogelijk homogene lesgroepen samen te stellen op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria.
 • Indien een bepaalde groep niet vol is, kan het lesgeld of de lesduur in overleg worden aangepast.
 • In geval van blessures, ziekte, vakanties, verhuizing, etc. volgt er geen restitutie van het lesgeld.
  Het is wel toegestaan om in overleg met de trainer een vervanger voor te stellen.
 • Bij absentie dient men zich bij de train(st)er af te melden of dat in de PLANMYSPORT APP kenbaar te maken.
 • De trainers van All in Tennis zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Wij innen het lesgeld bij voorkeur per incasso. Geeft u geen machtiging tijdens het inschrijven, dan ontvangt u per e-mail de factuur die binnen twee weken betaald moet worden.
 • Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben. De betalingsverplichting blijft dan wel behouden.
 • Bij terugtrekking binnen 72 uur voor aanvang van de eerste les blijft het volledige lestarief verschuldigd tenzij anders overeen gekomen met All in Tennis Training.
 • Onlosmakelijk onderdeel van deze lesvoorwaarden zijn de privacyvoorwaarden hieronder.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal All in Tennis de beslissing nemen.

Privacyvoorwaarden